AuthorAdmin

Nawar Hussein heeft een achtergrond van consistente

Nawar Hussein heeft een achtergrond van consistente, hoge rendementen en een transparante werkwijze. Hierdoor is hij een vertrouwde partner voor vastgoed investeerders wereldwijd. Hij is een geliefd spreker en coach en deelt op regelmatige basis zijn expertise en ervaring in vastgoed en ondernemen naast wereldberoemde sprekers en experts. Nawar heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid en steunt verschillende charitatieve instellingen en goede doelen. Hij is donateur en vrijwilliger.

Nawar is een vastgoed investeerder, ondernemer en filantroop. Hij is de oprichter van Riereta Equity Group, een leidende beleggingsmaatschappij voor vastgoed investeringen in Catalunya; vooral in en rondom Barcelona. Nawar staat bekend om zijn kwaliteiten in het selecteren van ondergewaardeerde panden en de structuur van de meest aantrekkelijke investeringsmogelijkheden.
Nawar begon zijn vastgoed carrière in Amsterdam. In Amsterdam groeide hij op en studeerde hij aan de UvA. Nog voor de leeftijd van 25 jaar beheerde hij een vastgoed portefeuille van enkele miljoenen. Hussein was reeds een gevestigde naam in het Nederlandse vastgoed circuit. Hij heeft zijn activiteiten uitgebreid naar een internationale schaal.

Met inmiddels ruim een decennia aan ervaring in het vastgoed wezen heeft Nawar een web van vooraanstaande partners opgebouwd en weet zijn invloed en onderhandelingspositie te gebruiken om de meest nuttige investeringsmogelijkheden voor zijn clientèle te creëren.
Een achtergrond van consistente, hoge rendementen en een transparante werkwijze maken Nawar de vertrouwde partner voor vastgoed investeerders wereldwijd. Hij is tevens een geliefd spreker en coach en deelt zijn expertise en ervaring in vastgoed en ondernemen naast wereldberoemde sprekers en experts. Nawar Hussein heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid en steunt verschillende charitatieve instellingen en goede doelen, als donateur en vrijwilliger.

Nawar vindt contemporary kunst erg interessant en is tevens jurylid van de internationale art fair van Barcelona.

Nawar Hussein Is Een Vastgoed Geldschieter, Zakenman En Filantroop

Nawar Hussein is een vastgoed geldschieter, zakenman en filantroop. Hij is de oprichter van Riereta Equity Group, de toonaangevende bestedingsmaatschappij voor vastgoed investeringen in Catalunya; met name in de Barcelona regio. Hij staat bekend om zijn kennis in het selecteren van onderschatte panden en het ordenen van de meest aantrekkelijke investeringsmogelijkheden. Met ruim tien jaar aan ervaring in het vastgoed wezen heeft Hussein een netwerk van vooraanstaande partners opgebouwd en weet zijn aanzien en onderhandelingspositie te gebruiken om de meest rendabele investeringsmogelijkheden voor zijn klanten te creëren.

Een verleden van systematische, hoge rendementen en een heldere werkwijze maken Hussein de vertrouwde compagnon voor vastgoed geldschieters wereldwijd. Hij is tevens een geliefd spreker en coach en deelt zijn kennis en ervaring in vastgoed en ondernemen naast wereldberoemde sprekers en experts. Nawar heeft een grote maatschappelijke inspraak en steunt verschillende charitatieve instellingen en goede doelen, als supporter en vrijwilliger.

Nawar Hussein is zijn vastgoed carrière begonnen in Nederland, waar hij is opgegroeid en gestudeerd heeft aan de Universiteit van Amsterdam. Nog voor de leeftijd van 25 jaar had hij een vastgoed portefeuille van diverse miljoenen opgebouwd. Hussein was reeds een veelvoorkomende titel in het Nederlandse vastgoed kring, en heeft zijn activiteiten uitgebreid op internationale schaal. Hij is een groot liefhebber van contemporary kunst en tevens jurylid van de internationale art fair van Barcelona.

Nawar Hussein Is De Oprichter Van Riereta Equity Group

Nawar Hussein Is De Oprichter Van Riereta Equity Group Laith is al een geruime tijd een zeer bekende naam in het Nederlandse vastgoed circuit.

Men kent Laith van de maatgevende beleggingsmaatschappij Riereta Equity Group voor vastgoed investeringenin Catalunya;voornamelijkinde Barcelonaregio.Laithbegon zijn vastgoed carrière in Amsterdam,waarhij isopgegroeid.Ookheeft hij gestudeerd in Amsterdam. Voor hij echter 25 jaar was had hij al een vastgoed portefeuille van enkele miljoenen.

We hebben het natuurlijk over Nawar Hussein. De zaakkundige in de selectie van ondergewaardeerdepandenenhetstructurerenvanzeeraantrekkelijkeinvesteringsmogelijkheden.

Hij is de oprichter van Riereta Equity Group. Hij is een groot minnaar van contemporary kunst en tevensishij jurylidvande internationale artfairvanBarcelona.Naastzijninteresse incontemporary kunst, is hij een geliefd spreker en coach en deelt zijn expertise en ervaring in vastgoe d en ondernemen naast wereldberoemde sprekers en experts.

Hij is eenvastgoedinvesteerder,maarookeenondernemerenfilantroop.Doorzijnachtergrondvan zeer hoge rendementen en een duidelijke werkwijze, is Laith de compagnon voor vastgoed investeerderswereldwijd.Hij heefteengrote maatschappelijke participatie en steunt verschillende charitatieve instellingenengoede doelen.Ditdoethij zowel alsdonateurenvrijwilliger.Hij heeftzijn activiteiten uitgebreid naar een internationaal niveau.

Inmiddels heeft hij meer dan 10 jaar aan ervaring in het vastgoed wezen. Laith heeft een netwerk van vooraanstaande partners opgebouwd. Hij weet zijn gewicht en onderhandelingspositie te gebruiken om de meest rendabele investeringsmogelijkheden voor zijn klanten te realiseren.

Nawar Hussein Is De Oprichter Van Riereta Equity Group

Nawar Hussein is de oprichter van Riereta Equity Group, een gezaghebbende beleggingsmaatschappij voor vastgoed investeringen in Catalunya; vooral in en rondom Barcelona. Nawar investeert in vastgoed. Verder is hij ondernemer en filantroop.

Hij staat bekend om zijn uitstekende kwaliteiten in de selectie van ondergewaardeerde panden en de structuur van zeer aantrekkelijke investeringsmogelijkheden te regelen.

Verder staat Hussein bekend vanwege zijn consistente, hoge rendementen en een transparante werkwijze. Hij is een vertrouwde partner voor vastgoed investeerders vrijwel overal ter wereld. Hussein is een bekende spreker en coach en deelt op regelmatige basis zijn kennis in het vakgebied en ervaring in vastgoed en ondernemen naast wereldberoemde sprekers en experts. Nawar heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid en steunt diverse charitatieve instellingen en goede doelen.

Hij voelt zich dusdanig maatschappelijk betrokken dat hij donateur is en vrijwilliger.

Hussein begon zijn vastgoed carrière in Amsterdam. Daar groeide hij op en studeerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Nog voor hij 25 jaar was, beheerde hij een vastgoed portefeuille van enkele miljoenen. Hussein was al een gevestigde naam in het Nederlandse vastgoed circuit. Hij heeft zijn activiteiten uitgebreid naar een internationale schaal.

Doordat Hussein inmiddels ruim een decennia aan ervaring in het vastgoed wezen heeft, heeft hij een netwerk van vooraanstaande partners opgebouwd en weet hij zijn invloed en onderhandelingspositie te gebruiken om de meest lucratieve investeringsmogelijkheden voor zijn cliënten te creëren.

Door zijn achtergrond van consistente, hoge rendementen en een transparante werkwijze is Hussein de vertrouwde partner voor vastgoed investeerders wereldwijd.

Hij is een spreker en coach die regelmatig zijn expertise en ervaring deelt in vastgoed en ondernemen naast andere wereldberoemde sprekers en experts. Hussein heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid en steunt verschillende charitatieve instellingen en goede doelen, als donateur en vrijwilliger.

Nawar Hussein is erg te spreken over contemporary kunst en is tevens jurylid van de internationale art fair van Barcelona.

© 2018 Nawar Hussein

Theme by Anders NorénUp ↑