Warning: DOMDocument::save(/home/nawarhussein/public_html/sitemap.xml): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/nawarhussein/public_html/wp-content/plugins/google-sitemap-plugin/google-sitemap-plugin.php on line 737

Warning: filemtime(): stat failed for /home/nawarhussein/public_html/sitemap.xml in /home/nawarhussein/public_html/wp-content/plugins/google-sitemap-plugin/google-sitemap-plugin.php on line 1227
Nawar Hussein - Part 2

Page 2 of 2

Nawar Hussein Is De Oprichter Van Riereta Equity Group

Nawar Hussein Is De Oprichter Van Riereta Equity Group Laith is al een geruime tijd een zeer bekende naam in het Nederlandse vastgoed circuit.

Men kent Laith van de maatgevende beleggingsmaatschappij Riereta Equity Group voor vastgoed investeringenin Catalunya;voornamelijkinde Barcelonaregio.Laithbegon zijn vastgoed carrière in Amsterdam,waarhij isopgegroeid.Ookheeft hij gestudeerd in Amsterdam. Voor hij echter 25 jaar was had hij al een vastgoed portefeuille van enkele miljoenen.

We hebben het natuurlijk over Nawar Hussein. De zaakkundige in de selectie van ondergewaardeerdepandenenhetstructurerenvanzeeraantrekkelijkeinvesteringsmogelijkheden.

Hij is de oprichter van Riereta Equity Group. Hij is een groot minnaar van contemporary kunst en tevensishij jurylidvande internationale artfairvanBarcelona.Naastzijninteresse incontemporary kunst, is hij een geliefd spreker en coach en deelt zijn expertise en ervaring in vastgoe d en ondernemen naast wereldberoemde sprekers en experts.

Hij is eenvastgoedinvesteerder,maarookeenondernemerenfilantroop.Doorzijnachtergrondvan zeer hoge rendementen en een duidelijke werkwijze, is Laith de compagnon voor vastgoed investeerderswereldwijd.Hij heefteengrote maatschappelijke participatie en steunt verschillende charitatieve instellingenengoede doelen.Ditdoethij zowel alsdonateurenvrijwilliger.Hij heeftzijn activiteiten uitgebreid naar een internationaal niveau.

Inmiddels heeft hij meer dan 10 jaar aan ervaring in het vastgoed wezen. Laith heeft een netwerk van vooraanstaande partners opgebouwd. Hij weet zijn gewicht en onderhandelingspositie te gebruiken om de meest rendabele investeringsmogelijkheden voor zijn klanten te realiseren.

Nawar Hussein Is De Oprichter Van Riereta Equity Group

Nawar Hussein is de oprichter van Riereta Equity Group, een gezaghebbende beleggingsmaatschappij voor vastgoed investeringen in Catalunya; vooral in en rondom Barcelona. Nawar investeert in vastgoed. Verder is hij ondernemer en filantroop.

Hij staat bekend om zijn uitstekende kwaliteiten in de selectie van ondergewaardeerde panden en de structuur van zeer aantrekkelijke investeringsmogelijkheden te regelen.

Verder staat Hussein bekend vanwege zijn consistente, hoge rendementen en een transparante werkwijze. Hij is een vertrouwde partner voor vastgoed investeerders vrijwel overal ter wereld. Hussein is een bekende spreker en coach en deelt op regelmatige basis zijn kennis in het vakgebied en ervaring in vastgoed en ondernemen naast wereldberoemde sprekers en experts. Nawar heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid en steunt diverse charitatieve instellingen en goede doelen.

Hij voelt zich dusdanig maatschappelijk betrokken dat hij donateur is en vrijwilliger.

Hussein begon zijn vastgoed carrière in Amsterdam. Daar groeide hij op en studeerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Nog voor hij 25 jaar was, beheerde hij een vastgoed portefeuille van enkele miljoenen. Hussein was al een gevestigde naam in het Nederlandse vastgoed circuit. Hij heeft zijn activiteiten uitgebreid naar een internationale schaal.

Doordat Hussein inmiddels ruim een decennia aan ervaring in het vastgoed wezen heeft, heeft hij een netwerk van vooraanstaande partners opgebouwd en weet hij zijn invloed en onderhandelingspositie te gebruiken om de meest lucratieve investeringsmogelijkheden voor zijn cliënten te creëren.

Door zijn achtergrond van consistente, hoge rendementen en een transparante werkwijze is Hussein de vertrouwde partner voor vastgoed investeerders wereldwijd.

Hij is een spreker en coach die regelmatig zijn expertise en ervaring deelt in vastgoed en ondernemen naast andere wereldberoemde sprekers en experts. Hussein heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid en steunt verschillende charitatieve instellingen en goede doelen, als donateur en vrijwilliger.

Nawar Hussein is erg te spreken over contemporary kunst en is tevens jurylid van de internationale art fair van Barcelona.

© 2020 Nawar Hussein

Theme by Anders NorénUp ↑